Στόχοι

Σήμερα, που η εταιρεία ROUCHOTAS έχει εδραιώσει τη θέση της στον τομέα των δραστηριοτήτων της, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, βασικός στόχος είναι να διευρύνει ακόμη περισσότερο την τεχνογνωσία της, με δεδομένο ότι σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα του παραγόμενου έργου και το όφελος του πελάτη. Αξιοποιώντας την τεχνική υποδομή της η εταιρεία στοχεύει στη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων κι εφαρμογών, μέσα από την έρευνα και την εμπειρία των ανθρώπων της, που θα δημιουργούν αυξημένα πλεονεκτήματα ασφάλειας και οικονομίας, με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Από τον Ιανουάριο του 2013, η εταιρεία ROUCHOTAS εφαρμόζει εξελιγμένες διαδικασίες παραγωγής και συνεχείς ελέγχους, σύμφωνα με τα πιο σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα, τηρώντας αυστηρά τις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων της.
Σε αυτή την κατεύθυνση, πολύ σύντομα αποκτά Πιστοποιητικό ISO, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τα standards ποιότητας και λειτουργίας στον τομέα της διαχείρισης, παραγωγής και μεταποίησης προϊόντων ξυλείας.

Παράλληλα με την ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά, η εταιρεία ROUCHOTAS, τα τελευταία χρόνια, διατηρεί επιτυχημένη εξαγωγική δραστηριότητα υπηρεσιών και προϊόντων, σε μεγάλες και υψηλά ανταγωνιστικές αγορές, όπου περιλαμβάνονται οι: Γερμανία, Ελβετία, Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Μάλτα, Βουλγαρία, Κύπρος, Dubai, Σαουδική Αραβία και Αίγυπτος.

Στους στόχους της εταιρείας περιλαμβάνεται η διεύρυνση της εξαγωγικής δραστηριότητας σε νέες αγορές, καθώς και η αύξηση των διεθνών πωλήσεών της σε προϊόντα, όπως είναι το Teak.