ΑΦΟΙ ΡΟΥΧΩΤΑ Ε.Π.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Ομηρίδου Σκυλίτση 42, 185 32 Πειραιάς, Τ. 210 417 4386, 210 412 6056, F. 210 411 2085

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ, ΑΦΟΙ ΡΟΥΧΩΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: 44656307000

ΕΚΘΕΣΗ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
80ο χλμ. Εθν. Οδ. Αθηνών-Λαμίας, 322 00 Ύπατο, Θήβα, Τ. 22620 71950, F. 22620 71135

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Δημοκρατίας 265, 188 63 Πέραμα, Πειραιάς, Τ. 210 441 4118, F. 210 441 6678

info@teak.gr