Εργοστάσιο - Έκθεση

Το 2008, η εταιρεία ROUCHOTAS πραγματοποίησε μία στρατηγική επένδυση – ορόσημο για την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας της, προχωρώντας στην αγορά 4 οικοπέδων, συνολικής επιφάνειας 27.000m², στο Ύπατο Θήβας. Εκεί κατασκευάστηκε το ‘‘ορμητήριο’’ της εταιρείας, σε στεγασμένη επιφάνεια 10.000m² όπου λειτουργεί η μονάδα παραγωγής της, η κεντρική αποθήκη, έκθεση προϊόντων και μέρος των διοικητικών της υπηρεσιών.

Ο χώρος αυτός αποτελεί το κέντρο παραλαβής ξυλείας, όπου γίνεται ο έλεγχος της ποιότητας των προϊόντων και η μεταποίηση, με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία διαδραματίζει το μόνιμο, υψηλά εξειδικευμένο για κάθε εφαρμογή ξυλείας, ανθρώπινο δυναμικό. Οι άρτιες γνώσεις και η εμπειρία των ανθρώπων της εταιρείας ROUCHOTAS είναι εγγύηση για την σωστή επεξεργασία του ξύλου, που διασφαλίζει στον πελάτη το βέλτιστο αποτέλεσμα! Σε αυτή τη μεγάλης δυναμικής, σύγχρονη και οργανωμένη αποθήκη, τα ξύλα φυλάσσονται σε ειδικές συνθήκες, με βάση διεθνή πρότυπα συντήρησης κι ασφάλειας.

Παράλληλα, η εταιρεία ROUCHOTAS παρέχει τη δυνατότητα αποθήκευσης και διακίνησης ξυλείας για λογαριασμό άλλων εταιρειών (Third-party logistics), γεγονός που αποδεικνύει τη δυναμική της εταιρείας και την αξιοπιστία της στον τομέα των δραστηριοτήτων της.

Χάρις στην οργανωτική δομή και τις προηγμένες διαδικασίες που εφαρμόζει, η κεντρική μονάδα παραγωγής της εταιρείας ROUCHOTAS θεωρείται μοναδική στο είδος της, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη!

 

2 444 1000

 

2 4438 10002 4607 10002 4619 10002 4473 10002 4487 10002 4491 1000